مصادر لدراسة واجتياز امتحان التويفل

مصادر لدراسة واجتياز امتحان التويفل** ENGLISH **

A package of TOEFL books
Kaplan TOEFL IBT
Edition: 2011
Book - 7 M
Audio CD - 66 M
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Essential Words for the TOEFL 5th Editon
Edition: 2011
Pages: 322
Size: 11 M
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Longman Preparation Course for the TOEFL Test Next Generation IBT
Edition: 2006
Pages: 640
Size;
Book: 57 M
CDs: 24+17 M
Book
Writing Tracks CDs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barron's How to Prepare for The TOEFL Essay
Edition: 2004
Size: 11 M
Pages: 276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Complete Guide to the TOEFL Test
PBT Edition
Edition: 2011
Pages: 509+ 89 answers
Size; Book; 9 M/ Audio
CDs: 135+145 M
Book
Answers
Audio CD2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Check Your English Vocabulary for TOEFL 4th Edition
Edition: 2012
Pages: 126
Size: 1 M
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOEFL Exam Essentials
Edition: 2004
Pages: 151
Size: 0.4 M
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfect Phrases for the TOEFL Speaking and Writing
Edition: 2008
Pages: 166
Size: 1 M
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Official Guide to the TOEFL iBT
Edition: 2009
Book- 3 M


الإبتساماتإخفاء